Doop- en belijdeniscursus begint weer.

“Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4 vers 19)

Volwassendoop en belijdenis doen is in de kern; Ja zeggen tegen God als antwoordt op zijn liefde voor ons! Overweeg jij de doop en/of het doen van belijdenis van jouw geloof in Jezus? Volg dan deze cursus.

Geloof in IJsselstein start met een doop-/belijdeniscursus van drie avonden. De avonden vinden plaats op dinsdag 25 april, dinsdag 9 mei en dinsdag 23 mei. Op zondag 28 mei (met Pinksteren) volgt een feestelijke doop-/belijdenissamenkomst!

Nog even het doel van de cursus op een rijtje:

  1. Samen toeleven naar het moment van doop/belijdenis
  2. Inhoudelijke gesprekken over christen zijn/worden
  3. Delen van alles wat meespeelt bij het maken van de keuze
  4. Geloofservaringen delen en samen bidden

Drie Avonden

Avond 1 – Wat zijn de uitgangspunten van het christelijk geloof?

Avond 2 – Wat betekenen de doop en belijdenis doen van je geloof? En hoe groei als volgeling van Jezus?

Avond 3 – overige vragen en voorbereiding op de doop/belijdenisdienst

Heb je vragen over deze cursus of wil jij je aanmelden?
Neem dan contact op met Ewoud Holsappel of Carolien Pape

Carolien
merchab.begeleiding@gmail.com
06-49728631