Groepen & Activiteiten

Introductiecursus:

Bij Geloof in IJsselstein organiseren we kennismakingsavonden. Mensen die nieuw zijn, zijn van harte uitgenodigd! Verdeeld over twee avonden ontdek je met elkaar, de missie en visie van Geloof in IJsselstein, wat we geloven en hoe je mee kunt doen. Daarnaast hebben we het over kerk zijn in de praktijk, zoals onze (missionaire) activiteiten, samenkomsten en huiskringen. En is er alle ruimte om elkaar beter te leren kennen door persoonlijke verhalen te delen. Wij zien er naar uit om je te ontmoeten! 

Heb je een vraag of wil je meedoen?

Huiskringen:

Hoe fijn is het om je leven en je geloof te delen met anderen?! Dat kan bij onze huiskringen. Op bijna elke doordeweekse dag/avond komt een groep mensen samen bij iemand thuis. Er is voor iedereen wel een kring die past: een kring onder het genot van een bakkie koffie in de ochtend, een vrijdagavondkring met maaltijd of een kring waar we wat meer de diepte in gaan. De kringen zijn kleinschalig en persoonlijk. We delen lief en leed, bidden samen, lezen de Bijbel en voeren goede gesprekken.

‘Er is ruimte om samen te vieren én er is ruimte voor pijn en verdriet.’ – vrijdagavondkring

‘Iedereen op onze kring is anders, je hoeft je niet aan te passen om erbij te horen.’ – dinsdagkring

‘Op onze kring bouwen we samen richting de hemel.’- maandagkring

Heb je een vraag of eens komen kijken?

Alpha cursus

Welkom bij de Alpha! 

Op de Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier samen met andere mensen. Samen  beginnen met een heerlijke maaltijd. Een inleiding met een thema van het christelijk geloof en in een kleine groep doorpraten. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om aan te schuiven. 

Heb je een vraag of wil je meedoen?

Gebed voor de stad

P1002977

Samen bidden voor de stad, de ondernemers, de scholen, de verzorgingshuizen, de straten en onze buren in IJsselstein. We brengen ze in gebed bij onze God en Vader. Wij vragen Hem om zijn zegen, vergeving en om ons en onze stad te omarmen met zijn liefde. 

“Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie heb geleid en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Jeremia 29:7

Heb je een vraag of wil je meedoen?

Doop & -belijdeniscursus

“Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”(1 joh. 4:19)

Volwassendoop(als je als kind nog niet gedoopt bent) en belijdenis doen is in de kern; Ja zeggen tegen God als antwoordt op zijn liefde voor ons! Overweeg jij je te laten dopen en/of het doen van belijdenis van jouw geloof in Jezus? Dan start er ieder jaar een cursus van drie avonden waar je van harte welkom bent!

Het doel van de cursus op een rijtje:

  1. Samen toeleven naar het moment van doop/belijdenis
  2. Inhoudelijke gesprekken over christen zijn/worden
  3. Delen van alles wat meespeelt bij het maken van de keuze
  4. Geloofservaringen delen, de Bijbel verkennen en samen bidden

Drie Avonden

Avond 1 – Wat zijn de uitgangspunten van het christelijk geloof?

Avond 2 – Wat betekenen de doop en belijdenis doen van je geloof? En hoe groei als volgeling van Jezus?

Avond 3 – overige vragen en voorbereiding op de doop/belijdenisdienst

Heb je vragen over deze cursus of wil jij je aanmelden? Neem dan contact op met de voorganger, Ewoud Holsappel