Groepen & Activiteiten

Introductiecursus:

Bij Geloof in IJsselstein organiseren we kennismakingsavonden. Mensen die nieuw zijn, zijn van harte uitgenodigd! Verdeeld over twee avonden ontdek je met elkaar, de missie en visie van Geloof in IJsselstein, wat we geloven en hoe je mee kunt doen. Daarnaast hebben we het over kerk zijn in de praktijk, zoals onze (missionaire) activiteiten, samenkomsten en huiskringen. En is er alle ruimte om elkaar beter te leren kennen door persoonlijke verhalen te delen. Wij zien er naar uit om je te ontmoeten! 

Heb je een vraag of wil je meedoen?

Huiskringen:

Al sinds het ontstaan van Geloof in IJsselstein zijn huiskringen een belangrijk onderdeel. Op bijna elke doordeweekse dag/avond komt een groep mensen samen bij iemand thuis. De meeste kringen zijn tweewekelijks. Op de kringen delen we lief en leed. Ook delen we ons geloof door middel van bijbelstudie en gebed. De kringen hebben bovendien een pastorale en sociale functie: leden zien naar elkaar om en helpen elkaar.

Heb je een vraag of eens komen kijken?

Alpha cursus

Welkom bij de Alpha! 

Op de Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier samen met andere mensen. Samen  beginnen met een heerlijke maaltijd. Een inleiding met een thema van het christelijk geloof en in een kleine groep doorpraten. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om aan te schuiven. 

Heb je een vraag of wil je meedoen?

Gebed voor de stad

P1002977

Samen bidden voor de stad, de ondernemers, de scholen, de verzorgingshuizen, de straten en onze buren in IJsselstein. We brengen ze in gebed bij onze God en Vader. Wij vragen Hem om zijn zegen, vergeving en om ons en onze stad te omarmen met zijn liefde. 

“Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie heb geleid en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Jeremia 29:7

Heb je een vraag of wil je meedoen?