Over ons

Missie en visie

Ons verlangen is dat we een christelijke gemeenschap zijn in ons stadje IJsselstein. Waarbij we zichtbaar zijn voor onze stadsgenoten. Waarbij we gastvrij zijn en openstaan voor anderen die met ons Gods naam groot willen maken of zoekende zijn en willen ontdekken wie God is.

We willen graag andere mensen bereiken die Jezus nog niet kennen als hun verlosser en Heer. Mensen die zichzelf (nog) geen christen noemen, willen we een uitnodigende plek geven in onze gemeenschap.

Als christelijke gemeenschap willen we samen optrekken, feestvieren en elkaar steunen als dat nodig is. We willen als christenen dienstbaar zijn aan de mensen in onze stad. Ook daarin wordt Gods nieuwe wereld zichtbaar voor ons en mensen om ons heen.

Wij zijn christenen die zich in hun leven willen laten leiden door Gods woord dat leven geeft, in het bijzonder door het leven en werk van Jezus Christus. Gods Woord komt tot ons via de getuigenissen in de bijbel en christenen hebben door de eeuwen hiervan getuigd en dit beleden.

We geloven dat de levende God nog steeds tot mensen spreekt door zijn Woord en Geest, waarbij de woorden die destijds zijn opgeschreven op een andere plaats en in een andere tijd, voor ons gaan klinken en betekenis krijgen als mensen in de 21e eeuw.

We geloven dat God de leiding heeft in al onze plannen en dat niets buiten zijn wil om zal gebeuren. Op ons groeipad zoeken we de samenwerking met kerkelijke gemeentes in IJsselstein en daarbuiten.

Wat geloven wij?

Bij geloof in IJsselstein hebben we een basis van wat we geloven en van waaruit we alles doen.

Dat komt op het volgende neer:

Wij geloven in een unieke God. Er is maar één God, maar binnen het wezen van God kunnen we drie personen onderscheiden, God de Vader, Jezus de Zoon van God en de Heilige Geest. Wij geloven dat alles met God is begonnen en nog steeds begint.

God de Vader is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij staat aan het begin van de wereld en aan het begin van ons leven. God heeft ons mensheid geschapen om hem te aanbidden, te dienen en anderen lief te hebben. Aan Hem komt alle eer toe.

Maar de mensheid heeft gekozen tegen God. Doordat onze relatie met hem is verbroken, is alles aangetast. Het resultaat is verval, alles gaat kapot. We zijn als mensen schuldig als gevolg van onze keuze tegen God.

God heeft ons door de hele geschiedenis Zijn liefde getoond. Gods reddingswerk begon al met de keuze voor Abraham en zijn nageslacht, het volk Israël. God stuurde zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld om onze schuld te verzoenen en om Gods nieuwe wereld bekend te maken. Jezus is mens geworden zoals wij. Om de schuld te verzoenen moest Jezus lijden en is hij gekruisigd en verlaten door God. Maar doordat hij verlaten is geweest door God, worden wij nooit meer verlaten. Jezus is uit de dood opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij is naar de hemel gegaan en regeert daar als Hemelse koning over al het leven.

Door te geloven in Jezus kunnen we de genade van God in ons leven ontvangen. Jezus heeft onze schuld op zich genomen en verzoend, zodat wij als bevrijde en vernieuwde mensen mogen leven. Door die genade neemt God ons als zijn kinderen aan. Dat leven uit genade brengt liefde en goedheid.

Christen-zijn betekent dat we volgeling zijn van Jezus Christus en dat kunnen we niet alleen. Daarom vormen we een gemeenschap van christenen. God geeft ons door de Heilige Geest het geloof in Jezus en wil ons door zijn Geest troosten en leiden. Jezus is onze koning en naar hem willen we luisteren. God heeft ons Zijn Woord, de Bijbel, gegeven en daarnaast mogen we ons in gebed richten tot Hem. Wij willen Gods liefde beantwoorden door zijn opdracht om lief te hebben in de praktijk te brengen.

God belooft ons dat het leven niet ophoudt bij de dood. Onze hoop is dat we eeuwig mogen leven op de vernieuwde aarde, dichtbij God, waar het leven goed is. Tegelijkertijd geloven we dat Gods koninkrijk, de nieuwe wereld, nu al is begonnen, Jezus maakt van ons nieuwe mensen.

Er zijn ook punten van verschil tussen christenen. Zolang dat niet de kern van ons geloof raakt, is daarover verschil van inzicht mogelijk in onze gemeenschap. Denk daarbij aan het leiderschap in de gemeente (man/vrouw), de gaven van de Geest, de visie op de eindtijd, de invulling van de zondag, de plek van het volk Israël en de praktijk van doop en avondmaal.

FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe laat en waar zijn de samenkomsten op zondag?

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur en zijn in Het Kruispunt (Touwlaan 36 in IJsselstein).   

Er is genoeg (gratis) parkeergelegenheid voor en naast het gebouw. Ook bij drukbezochte diensten.

Welke activiteiten zijn er voor de kinderen?

Bekijk de leuke activiteiten die we voor de kinderen organiseren door op de link te klikken.

link naar kinderwerk 

Wanneer organiseren jullie weer een Alpha cursus?

Leuk dat je geïnteresseerd bent in de Alpha Cursus. We starten elk halfjaar weer een nieuwe ronde van de alpha cursus. Het kan dus zijn dat er net een is begonnen of gaat beginnen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of kijken in de agenda wanneer de alpha cursus plaatsvindt.

Link naar agenda

Waar kan ik zien welke activiteiten jullie organiseren?

Geloof in IJsselstein organiseert een heel aantal verschillende soorten activiteiten voor alle leeftijden.

Klik op de link om een overzicht te krijgen van de activiteiten.

Link naar agenda

Moet je lid zijn van de gemeente om deel te nemen aan het avondmaal?

Bij Geloof in IJsselstein bestaat er geen formeel lidmaatschap. Ieder mag/kan zelf bepalen of hij/zij deel wil nemen aan het avondmaal mits je gelooft in het verlossende werk van Jezus. 

Is het gebouw ook rolstoelvriendelijk?

Zeker! Ons gebouw is voor het grootste deel rolstoelvriendelijk. De grote zaal en de ingang liggen namelijk gelijkvloers en er zitten geen vervelende hobbels in de vloer. Ook is er een invalide toilet te vinden op de begane grond naast de garderobe.

Mocht u een kind hebben dat gebruikt maakt van een rolstoel (leeftijd groep 5 t/m 8 van de basisschool). Dan helpen we bij het zoeken naar gepaste oplossing. De kinderclub van de Gideonsbende (groep 5 t/m 8 V.d. basisschool) vindt namelijk plaats op de eerste verdieping. Helaas is er geen (trap)lift aanwezig in het gebouw.