Samenkomst 8 oktober 2017

Tijdens de samenkomst op zondag 8 oktober hebben we als thema: Stilte (Stttt!)
We willen vanuit de drukte en de onrust op zoek naar de betekenis van stilte om te kunnen luisteren naar God.

De samenkomst is in de basischool de brug (heemradenlaan 42) en begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur staat er koffie, thee en limonade klaar.