Samenkomsten van Geloof in IJsselstein in Coronatijd

Nu we weer samen komen in deze Coronatijd, zijn er een paar dingen waar we rekening mee zullen moeten houden rondom de samenkomsten. Op deze pagina lees je wat dit betekent voor jou als je een samenkomst van Geloof in IJsselstein komt bezoeken.

Basisregels

De basisregels zijn:

 • Tussen bezoekers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes bij betreden en vooral ook verlaten van de kerk
 • Gezamenlijk zingen is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Er is helaas geen ontmoeting en consumptie na afloop in het Kruispunt.

Locatie

Omdat de ruimte in basisschool de Brug te klein is om goed op 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, komen we nu bij elkaar in het gebouw Het Kruispunt (Touwlaan 36).

Routing
De routing binnen het Kruispunt is via de hoofdingang. Er is een mogelijkheid voor eenrichtingsverkeer. Bij het binnentreden van het Kruispunt gaan mensen door de hoofdingang bij het Kruispunt naar binnen en lopen rechtstreeks naar hun plaats in de grote zaal.

De kinderen gaan direct naar hun zaal/ruimte:

 • De parels (kinderen die nog niet in de basisschoolleeftijd zitten) in de kleine zaal
 • De schatschatzoekers (kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 1 t/m 4) in de middenzaal
 • De gideonsbende (kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 5 t/m 8 in de jeugdruimte boven.

Bij het verlaten van het Kruispunt, wordt gebruik gemaakt van 2 uitgangen: de
zijingang en de hoofdingang. Bezoekers verlaten het Kruispunt, naar de
dichtstbijzijnde uitgang, onder begeleiding van coördinatoren.

Binnenkomst van het Kruispunt

 • De deuren gaan automatisch open, zodat mensen geen deurklinken of
  klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Er staat een tafel met desinfecterend middel en papieren handdoekjes bij de
  ingang. Daar kan men desgewenst gebruik van maken.
 • Advies is om de jas mee te nemen naar de zitplaats
 • Bezoekers krijgen een plek toegewezen door coördinatoren.

Verlaten van het Kruispunt

 • De bedoeling is dat de bezoekers aan de kant waar ze zitten het Kruispunt verlaten via de dichtstbijzijnde deur, dus niet allemaal alleen door de hoofdingang vertrekken.
 • Indien men buiten op het plein blijft napraten moet men zover mogelijk van de
  uitgang gaan staan om geen opstoppingen te krijgen en de uitgang niet te
  blokkeren.

Garderobe

De garderobe wordt in principe niet gebruikt. Bezoekers wordt gevraagd de jas mee te nemen naar de zitplaats.

Parkeren

Er kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplaatsen rond het Kruispunt. Hier zijn verder geen bijzondere maatregelen van kracht.

Toiletgebruik

De bestaande toiletruimte wordt gebruikt. Er is zeep en ontsmettingsvloeistof aanwezig. De ruimte wordt na afloop schoongemaakt.

Reinigen en ventileren

Het kerkgebouw wordt na afloop geventileerd en schoongemaakt. De schoonmaak (met name van de stoelen) gebeurt ook na afloop.

Zang en muziek

Gezamenlijk zingen is vooralsnog helaas niet mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van een muziekgroep voor zang en muziek.

Collecteren

Er wordt in de dienst digitaal gecollecteerd. Op die manier hoeft er ook geen geld te worden geteld.

Koffiedrinken en ontmoeting

Helaas is koffiedrinken niet mogelijk in deze periode.

Kinderoppas en kinderwerk

Er is in het kerkgebouw sprake van crèche. De kinderdiensten worden in de middenzaal en het jeugdhonk boven gehouden voor de basisschool leeftijden respectievelijk de onderbouw en bovenbouw.
Algemene regels van het RIVM gelden.

 • Volwassenen (leiding) houden 1,5 meter afstand van elkaar en tot de kinderen.
 • Kinderen onderling houden ook enigszins afstand tot elkaar. In de keuze van
  activiteiten wordt hier rekening mee gehouden.
 • Bij klachten zoals door het RIVM zijn omschreven blijven de betreffende kinderen thuis en/of de gezinsleden.
 • Ouders komen niet in de betreffende ruimten.
 • In de ruimte worden de kinderen opgevangen door de kinderwerkers. Jassen worden op een daarvoor uitgekozen plaats opgehangen en kinderen worden naar hun plaatsen begeleid.
 • Handen worden bij binnenkomst gewassen en natuurlijk na toiletbezoek. Er wordt niet gegeten of gedronken in de ruimte.
 • Na afloop worden de gebruikte stoelen, deuren etc. gereinigd met water en zeep.

Uitnodigingsbeleid

Bezoekers worden per samenkomst bij binnenkomst geregistreerd om indien de noodzaak daartoe is te kunnen gebruiken bij het bron en contactonderzoek.

Ouderen en kwetsbare mensen

Gemeenteleden met klachten zoals door het RIVM omschreven wordt verzocht thuis te blijven. Een leeftijdsgrens wordt niet aangehouden. Ook gemeenteleden van boven de 70 komen graag naar de kerk.