Kliederkerk januari 2022 – Keisterk

Kei sterk

Matteüs 7 : 25
“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

Opdracht:

 1. Wat geeft jou een stevige basis of de kracht om op te
  staan?
  Kies een steen uit waarop je gaat schrijven/schilderen.
  Bedenk een woord dat jou stevigheid geeft in het leven.
  Schrijf dit op de steen en versier hem eventueel.
  Laat hem even drogen en dan mag je de steen meenemen
  om hier thuis nog eens aan te denken.
 2. In de Bijbel wordt een ‘rots’ ook vaak als beeldspraak
  gebruikt. Bijvoorbeeld God wordt dan een ‘rots’ genoemd.
  Hier liggen verschillende teksten.
  Als er één tussen ligt die je aanspreekt, mag je die op een
  steen schrijven of het kaartje mee naar huis nemen.

Psalm 62:7

“Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.”

Psalm 71:3

“Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.”

Psalm 73:26

“Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.”

Psalm 114:8

“Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.”

2 Samuel 22:2

“Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder!
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen.’”

Psalm 31:3

David zei: “Hoor mij, wees voor mij een rots,
een toevlucht, een vesting die mij redding biedt!”