Geloof in IJsselstein tijdens de zomervakantie – 16 augustus

In de zomervakantie hebben we even geen samenkomsten, maar we krijgen wel elke week een link toegestuurd vanuit de New Wine zomerconferentie. Per zondag (thema) is er een ‘Talk’ (toespraak), een worship video en kindermateriaal. Goede zomerkost!

Als het materiaal je aanspreekt, kun je ook materiaal op de website vinden om over na te denken of te bespreken.
Een mooie en gezegende zomertijd gewenst!


Deze week is het derde thema aan de beurt:

Thema 3: Geworteld leven
https://heelhetleven.new-wine.nl/themas/3-geworteld-leven/

Waar is jouw thuis? We zijn geschapen om geworteld te leven – in God, in onze gemeenschap en in de schepping. Maar in onze huidige wereld zijn veel mensen ontworteld en onthecht en daardoor innerlijk verwond.
Dave Bookless daagt je uit: ‘Wees een mangrove.’