Pinksterbemoediging van de gezamenlijke kerken uit IJsselstein

De gezamenlijke kerken die samen het IKO , het Inter Kerkelijk Overleg, vormen, hebben een video gemaakt.

Hiermee willen ze iedereen bemoedigen in deze moeilijke tijd.

Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het verhaal is in de Bijbel te lezen in het boek Handelingen 2:1-4 De bemoediging namens de kerken in IJsselstein kun je hier bekijken: