Samenkomst 10 november 2019

Zie je mij, wie zie je dan?

Op zondag 10 november willen wij het hebben over het thema: “Zie je
mij, wie zie je dan?”. We willen gaan nadenken over hoe Gods liefde
zichtbaar is in jou en de mensen om je heen.

Vanaf 10:00 uur ben je welkom en staat er koffie, thee en limonade klaar in
basisschool De Brug (heemradenlaan 42).