Samenkomst 27 oktober 2019

Wat mag het je kosten?

Over armoede en onrecht en het verschil dat jij kan maken

Herken jij dat? Zoveel onrecht op de wereld dat je er moedeloos van wordt? Een oorlog in Syrië, vluchtelingen weg van huis en haard, geweld tegen vrouwen en kinderen, slavernij en uitbuiting.

En het gevoel dat je vanuit jouw huis in IJsselstein daaraan zo weinig kunt veranderen. Niet alleen ver weg is onrecht en armoede, ook dichtbij huis mag je als mens het goede doen door anderen tot hun recht te laten komen.
Bij ‘Geloof in IJsselstein’ staat de viering van zondag 27 oktober in het teken van dit onderwerp. Er is ontmoeting met koffie en koek, we hebben samen een viering waarbij we vanuit een Bijbeltekst nadenken over recht doen en trouw zijn en de weg gaan die God wijst. En we bidden voor de inwoners en bestuurders van IJsselstein.

Wil je daarbij zijn en mee doen? Voor het eerst wellicht? Je bent van harte uitgenodigd!

Op zondag 27 oktober staat om 10 uur de koffie klaar bij in basisschool De Brug aan de Heemradenlaan 42. Vanaf 10:30 uur start het programma.