Samenkomst 9 juni 2019

Gebed zonder e(i)nd

Op 9 juni is het Pinksteren en hebben we weer een samenkomst.
Rond het Pinksterfeest in de Bijbel was bidden en eten met elkaar een belangrijk onderdeel van de nieuwe christelijke gemeenschap.

In die voetsporen willen we met Pinksteren als jonge christelijke gemeenschap met elkaar stil staan bij het gebed, er mee aan de slag gaan en ook met elkaar het Avondmaal vieren. Een bijzonder moment, want het zal de eerste keer zijn dat we dat bij Geloof in IJsselstein met elkaar vieren.

We hopen jou op zondag 9 juni in basisschool de brug (heemradenlaan 42) te ontmoeten. Het begint om 10:30 uur. De koffie, thee en limonade staan om 10:00 uur klaar.