Samenkomst 27 januari 2019

In Mattheus 18 vers 20 staat: ‘Waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Willibrord vertaling)

Dat is een geweldige belofte voor bezoekers van Geloof in IJsselstein: Als wij bij elkaar zijn, dan is Jezus in ons midden! Maar wat betekent het eigenlijk: “verenigd in Jezus’ naam” en “Jezus in het midden”?

Samen willen we daar op zondag 27 januari dieper over nadenken.

Je bent van harte welkom in basisschool De Brug (Heemradenlaan 42).

Vanaf 10:30 uur begint het, vanaf 10:00 uur staat koffie, thee en limonade klaar.