Geloof in IJsselstein tijdens de zomervakantie – 9 augustus 2020

In de zomervakantie hebben we even geen samenkomsten, maar we krijgen wel elke week een link toegestuurd vanuit de New Wine zomerconferentie. Per zondag (thema) is er een ‘Talk’ (toespraak), een worship video en kindermateriaal. Goede zomerkost!

Als het materiaal je aanspreekt, kun je ook materiaal op de website vinden om over na te denken of te bespreken.
Een mooie en gezegende zomertijd gewenst!


Deze week is het tweede thema aan de beurt:

Thema 2: Het grote verhaal
https://heelhetleven.new-wine.nl/themas/2-het-grote-verhaal/ 

Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal?
Dave Bookless schetst de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en vraagt: ‘Hoe groot is jouw Jezus?’.


Geloof in IJsselstein tijdens de zomervakantie – 2 augustus 2020

In de zomervakantie hebben we even geen samenkomsten, maar we krijgen wel elke week een link toegestuurd vanuit de New Wine zomerconferentie. Per zondag (thema) is er een ‘Talk’ (toespraak), een worship video en kindermateriaal. Goede zomerkost!

Als het materiaal je aanspreekt, kun je ook materiaal op de website vinden om over na te denken of te bespreken.
Een mooie en gezegende zomertijd gewenst!


Deze week is het eerste thema aan de beurt:

Thema 1: Heel het leven!
https://heelhetleven.new-wine.nl/themas/1-heel-het-leven/

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? En wat heeft dit te maken met het werk van Gods Geest? In deze eerste sessie gaat Jan-Maarten Goedhart in op de drie betekenissen van het thema ‘Heel het leven!’.


Samenkomsten van Geloof in IJsselstein in Coronatijd

Nu we weer samen komen in deze Coronatijd, zijn er een paar dingen waar we rekening mee zullen moeten houden rondom de samenkomsten.

We hebben te maken met de volgende basisregels:

  • Tussen bezoekers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangewezen looproutes bij betreden en vooral ook verlaten van de kerk
  • Gezamenlijk zingen is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
  • Er is helaas geen ontmoeting en consumptie na afloop in het Kruispunt.

Wil je weten wat dit precies betekent voor jou als je een samenkomst van Geloof in IJsselstein bezoekt? Kijk dan even naar deze pagina.

Samenkomst 12 juli 2020

Zonder vaste woon- en verblijfplaats…

Geloof in IJsselstein is al 4 jaar een gastvrije christelijke gemeenschap van zoekers en gelovigen. In deze jaren vonden wij een gastvrije plek in basisschool de Brug. Dat gaat nu even niet meer. Kerkelijkcentrum Het Kruispunt ontvangt ons de komende 3 maanden.

Het voelt zoals de eerste christengemeenschappen, die samenkwamen zonder een vaste plek. Een kerk is geen gebouw, maar een groep mensen die Jezus willen volgen en de stad willen dienen. Geen vaste plek, wel een trouwe God.

Iedereen is op 12 juli om 15.30 uur welkom in het Kruispunt (Eiteren 36). Let op dat de tijd anders is dan anders, dus deze keer is het niet ’s ochtends maar ’s middags.

Uiteraard zal de samenkomst volgens de RIVM regels gehouden worden. Verder aanmelden is hierbij niet nodig.

Het wespennest

Het wespennest

Gehuld in een groene hoodie en gewapend met een vliegenmepper loop ik met een vaste tred als in slowmotion op het schuurtje in onze tuin af. Elke stap is een stap dichterbij de gevarenzone. De muziek zwelt aan. Ik kijk Annemarie aan met een blik alsof ik de stoere gevleugelde woorden van Arnold Schwarzenegger wil herhalen: “I’ll be back!”. Terwijl ik de deurklink van het schuurtje in de hand heb, spreek ik mijzelf nog één keer moed in. Deze mission impossible kun je aan. Hier ben je voor getraind. Nog één keer neem ik in gedachten door wat het aanvalsplan is. En dan trek ik voorzichtig de deur open. De deur kraakt. Ik kijk voorzichtig naar links. Daar zit de vijand. Ze kijkt me vals en uitdagend aan. Ik twijfel geen moment en ga in de aanval. Een epische worsteling volgt, waarbij rake klappen vallen. En als langzaam het stof neerdaalt, sta ik daar als overwinnaar. Het beginnende nest is vernietigd en de wespenkoningin ligt roerloos op mijn vliegenmepper.

Oké, voordat je mij nu de heldenstatus gaat toedichten, toch wel een kleine disclaimer. Alhoewel dit een waargebeurd verhaal is, moet ik toegeven, dat ik mijzelf heb toegestaan om wat fictieve vrijheid te gebruiken en zou het kunnen dat het met ietsje minder bravoure ging, dan opgetekend.

Hoe dan ook, dit avontuur heeft mij ook wel meer geleerd over de wesp. Eigenlijk zijn het hele mooie en belangrijke dieren. Ware het niet dat ze zo vervelend rond ons eten vliegen en ook nog eens gemeen kunnen steken.

Suiker
Zo rond augustus worden we er nogal eens gek van dat wespen constant af gaan op zoete dingen zoals zoete hapjes en drankjes. Dat zijn de werksters. Die leven van de stoffen die de larven uitscheiden. Dat is een zoete stof waar veel suikers in zitten. Maar op een gegeven moment zijn er geen larven meer, en dus ook geen suikers. De werksters hebben de suikers nog wel nodig om te overleven en dus gaan ze op zoek naar andere bronnen waar suiker in zit. En zo komen ze op onze zoete spullen af.

Diep van binnen hebben wij ook een drang naar een soort suiker. Daarom zoeken wij naar dat suiker op allerlei plekken. Of we het nu zoeken in ons gezin, werk, talenten, geld, invloed, seks, aardig gevonden willen worden of iets anders, het zijn allemaal plekken die op zich helemaal niet verkeerd hoeven te zijn, maar die ons maar kort het voldane gevoel kunnen geven. We hebben het steeds weer nodig. We putten uit de verkeerde bron.

Jezus heeft duidelijk laten merken dat God onze bron is en dat wij vaak uit de verkeerde bronnen putten. Als Jezus een Samaritaanse vrouw bij een put vraagt om wat water, reageert de vrouw: “Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!”. Joden gingen in die tijd namelijk niet met Samaritanen om. En dan antwoord Jezus: “Als u wist wat God u wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Iedereen die dit water –uit de put– drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal niet meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”.

Als je goed luistert hoor je Jesaja op de achtergrond: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.”. Jesaja 55, echt een aanrader om te lezen!

Het gesprek gaat verder en loopt eropuit dat de vrouw doorheeft dat ze putte uit de verkeerde bron en dan blijkt dat deze ontmoeting met Jezus, haar leven en dat van haar dorpsgenoten volledig verandert in positieve zin. Het hele verhaal lees je in Johannes 4 vers 1 t/m 42.

Nest
Het nest is voor wespen dus belangrijk, omdat de larven zorgen voor de suikers die ze nodig hebben. Je zou denken dat de wespen uitgeroeid zijn als je het nest weghaalt. En dat zal inderdaad een grote slag zijn voor de wespen. Maar toch ben je dan niet van de wespen af. Zolang de koningin nog leeft, komt er uiteindelijk een nieuw nest en kunnen er weer nieuwe larven worden gelegd.

Mensen die Jezus volgen hebben elkaar nodig. Om samen elkaar en God te ontmoeten. Veel christenen in coronatijd hebben nu het gevoel dat hun nest is weggehaald. Ze hebben geen plek om naar toe te gaan en het lijkt er ook op dat, zolang er geen vaccin is, ze voorlopig in ieder geval niet meer naar het nest kunnen gaan op een manier zoals ze gewend waren. Dat geldt ook voor ons als Geloof in IJsselstein. Dat is een grote slag, we ontmoeten elkaar niet op de gebruikelijke manier. En toch is dat niet het einde. Nog los van het feit dat we dankbaar mogen zijn met alle (technologische) mogelijkheden die we toch nog hebben, is dit een kans (en uitdaging elkaar daarmee te helpen) om te ontdekken waar onze kracht in ligt. In ons nest? In het grote, sterke, liefdevolle of slim ingerichte nest? Uiteindelijk toch niet. Zolang de koning leeft, gaat Gods werk door. En laat dat nu net de basis zijn van wat christenen geloven: Jezus leeft!

De koning
Aan het eind van het seizoen, sterft de wespenkoningin met haar hele volk. Er zijn wel weer nieuwe koninginnen geboren die zullen overwinteren voor het volgende seizoen, maar voor deze koningin en deze generatie is het voorbij.

Jezus is gestorven aan het kruis. Jezus gaf zichzelf voor ons. Hij had alles voor ons over. Ik geloof, en vele christenen met mij geloven, dat Jezus na drie dagen weer is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen.

Met Jezus als koning is de dood niet het einde. Maar ook in dit leven al, mag je opstaan als je bent gevallen. Als je put uit de verkeerde bron, mag je weer naar hem toe en bij hem het levende water halen. Je mag je verbonden voelen met al die mensen die net als iedereen zwak en zoekende zijn, maar Jezus als hun levende koning aanvaarden. Al heb je even geen nest, je koning leeft! Put, met de hulp van Gods Geest, uit de juiste bron. Zoek je suiker bij de levende God. En deel uit vanuit die bron. Wie weet, zeggen jouw stadsgenoten straks hetzelfde als de dorpsgenoten van die Samaritaanse vrouw: “Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.”.

Piet van de Lagemaat

Online samenkomst 28 juni 2020

Geroepen om vrij te zijn

Door corona kwam het openbare leven tijdens dit voorjaar ineens piepend
en krakend tot stilstand. Er werden pijnlijke besluiten genomen: verzorgingshuizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten en
samenkomsten verboden. ‘Gewoon even naar de supermarkt’ bestond
ineens niet meer. Veel van onze zekerheden kwamen op losse schroeven te
staan. Vrijheid werd onvrijheid. Omzien naar elkaar kwam in een ander licht
te staan.

Nu het openbare leven in Nederland langzamerhand weer op gang komt,
willen we stilstaan bij de vraag: ‘Hoe nu verder?’ Welke invulling gaan wij nu
geven aan ons leven als het gaat om het omzien naar elkaar?

Wil je de samenkomst van 28 juni meebeleven? We houden de samenkomst via zoom. Stuur een mail naar geloofinijsselstein@gmail.com om een link te ontvangen van de zoommeeting.

Online samenkomst 14 juni 2020

Videomeeting

God is betrouwbaar, dat lees je in psalm 91 (een lied uit het Bijbelboek psalmen). Maar durf je hem ook te vertrouwen? Daar gaan we het over hebben tijdens de videosamenkomst van 14 juni. Deze zal beginnen om 10:30 uur en zal gaan via zoom. Wil je ook meedoen? Stuur een mail naar geloofinijsselstein@gmail.com en je zult de link voor de zoommeeting ontvangen.

Wandeling

Na de samenkomst van 14 juni (vanaf 11:15) gaan we met z’n allen naar het IJsselsteinse bos. Het idee is om in kleine groepjes van ongeveer 5 á 6 mensen te gaan wandelen. Uiteraard houden we hierbij de gepaste anderhalve meter afstand. Het is geen verplichting, maar het is het leukst als je een groepje vormt met mensen die je nog niet zo goed kent. De wandeling start op de parkeerplaats bij het bos en bij aankomst krijg je ook wat lekkers om samen te eten tijdens het wandelen.

Schatzoektocht voor de kinderen

Voor de kinderen is er morgen na de samenkomst ook iets spannends. Wil je weten wat? Kijk dan dit korte filmpje: https://youtu.be/M5rrcYIlp2U
Wanneer?
Na de (digitale) samenkomst van 14 juni (vanaf 11.15 uur)
Voor wie?
Schatzoekers (kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 0 tot en met 4) en Gideonsbende (kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 5 tot en met 8)
Waar?
Verzamelen op de parkeerplaats bij het IJsselsteinse Bos
Benodigdheden?
Doorzettingsvermogen en schoenen waarop je goed kan lopen

Denk van te voren (met papa en mama) na over wat voor jou heel belangrijk/waardevol is. Zoals een knuffel, een vriend(in), familie, huisdier, speelgoed. Schrijf dit op een papiertje met jouw naam en neem dit morgen mee!

 

Online samenkomst 24 mei 2020

Ga leven en neem risico!
… over een hernieuwde start met Gods Geest

Het begin van de kerk zoals we lezen in het bijbelboek handelingen, begon met een groep mannen en vrouwen die tien dagen gingen bidden, eigenlijk een soort lockdown, overzichtelijk en met elkaar. Daarna kwam Gods Geest, die alles in beweging bracht. Ze gingen samen op pad, naar buiten, de wereld in. Waar zou dat allemaal op uit lopen? Een onderneming, niet zonder risico’s…

Zondag 24 mei willen wij elkaar ontmoeten in een videomeetingsamenkomst om 10:30 uur. Deze samenkomst was via zoom.

Tijdens deze videomeeting, was Ewout Holsappel de spreker. Wat hij heeft gedeeld, kun je bekijken via youtube: youtu.be/RxazPY6kApU

Online samenkomst 10 mei 2020

Geduld

Zondag 10 mei hopen we, ieder op zijn of haar eigen plek, maar toch samen, God en elkaar te ontmoeten. Dit keer zal het in de vorm van een filmpje en een vlog zijn.

Robert Doornenbal zal ons meenemen in zijn bijbelstudie over geduld. Wat is de bijbelse betekenis van geduld en hoe kunnen wij dat toepassen op ons eigen leven, onze relaties en in de huidige coronatijd?

Bijbelteksten die voorbij zullen komen, zijn Jona 4 vers 2, 1 Korintiërs 13 vers 4 en Jacobus 5 vers 7 tot 11.

Ook zal er muziek te horen zijn van de muzikanten van Geloof in IJsselstein.

Je kunt de video bekijken via deze link: bit.ly/GiIJ10mei2020.

Wil je graag contact opnemen naar aanleiding van het filmpje? Stuur dan een mail naar geloofinijsselstein@gmail.com.